• Keren Shpilsher, Installation view

 • Keren Shpilsher, Installation view

 • Keren Shpilsher, Untitled, 2006, Acrylic on canvas, 150x150 cm

 • Keren Shpilsher, Untitled, 2006, Acrylic on canvas, 150x150 cm

 • Keren Shpilsher, Untitled , 2006, Acrylic on canvas, 150x150 cm

 • Keren Shpilsher, Untitled , 2006, Acrylic on canvas, 150x150 cm

 • Keren Shpilsher, Untitled, 2005, Acrylic on canvas, 150x150 cm

 • Keren Shpilsher, Untitled, 2005, Acrylic on canvas, 150x150 cm

 • Keren Shpilsher, Untitled, 2006, Acrylic on canvas , 150x150 cm

 • Keren Shpilsher, Untitled, 2006, Acrylic on canvas , 150x150 cm

 • Keren Shpilsher, Untitled , 2006 , Acrylic on canvas, 150x150 cm

 • Keren Shpilsher, Untitled , 2006 , Acrylic on canvas, 150x150 cm

 • Keren Shpilsher, Untitled, 2006 , Acrylic on canvas , 150x150 cm

 • Keren Shpilsher, Untitled, 2006 , Acrylic on canvas , 150x150 cm

Designer: Ayal Zakin Developer: felix007